Công Nghệ Truyền Thông

Chương trình Cử nhân Công nghệ Truyền thông đào tạo người học trở thành chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông trong bối cảnh thời đại kỹ thuật số.


Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xác định mục tiêu, lập và quản trị hiệu quả các kế hoạch truyền thông. Đặc biệt, sinh viên sẽ được học về cách sử dụng các công cụ/phần mềm/công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu cũng như trong quá trình sản xuất các sản phẩm truyền thông tương thích với các nền tảng truyền thông khác nhau. Với kiến thức quản trị và kỹ năng lãnh đạo, người học sẽ là những nhà truyền thông bản lĩnh, có tầm ảnh hưởng và có khả năng cống hiến cho ngành Công nghệ truyền thông Việt Nam và thế giới; tạo tiền đề cho việc tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các cấp độ cao hơn trong lĩnh vực Truyền thông.

Quản trị truyền thông đa phương tiện (Multimedia Communications Management) là ngành có triển vọng trở thành xu hướng nghề nghiệp với khả năng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn truyền thông đương đại thế kỷ 21. Điều này là do tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ và nhu cầu truyền thông ngày càng đa dạng, bức thiết của con người trong thế giới “thông tin phẳng” ngày nay.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với truyền thông đương đại, chương trình đào tạo tại Trường Đại học FPT trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng được liên tục cập nhật về chuyên môn cũng như công nghệ.

Sinh viên ngành Quan hệ công chúng (PR) sẽ có được sự hiểu biết vững vàng về truyền thông và hoạt động PR của các tổ chức và doanh nghiệp, về quy trình truyền thông và xử lý khủng hoảng, cũng như am hiểu về tâm lý học và đặc trưng của các kênh truyền thông để có chiến lược và phương thức truyền thông hiệu quả nhất. Đặc biệt, các kênh truyền thông internet và mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok, Instagram… sẽ được chú trọng, cùng với đó là các công cụ và công nghệ tiên tiến, đảm bảo người học nắm bắt kịp xu hướng của thời đại và đáp ứng được yêu cầu cao của công việc về PR.

Quản trị truyền thông đa phương tiện (Multimedia Communications Management) là ngành có triển vọng trở thành xu hướng nghề nghiệp với khả năng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn truyền thông đương đại thế kỷ 21. Điều này là do tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ và nhu cầu truyền thông ngày càng đa dạng, bức thiết của con người trong thế giới “thông tin phẳng” ngày nay.

Sinh viên ngành Quan hệ công chúng (PR) sẽ có được sự hiểu biết vững vàng về truyền thông và hoạt động PR của các tổ chức và doanh nghiệp, về quy trình truyền thông và xử lý khủng hoảng, cũng như am hiểu về tâm lý học và đặc trưng của các kênh truyền thông để có chiến lược và phương thức truyền thông hiệu quả nhất. Đặc biệt, các kênh truyền thông internet và mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok, Instagram… sẽ được chú trọng, cùng với đó là các công cụ và công nghệ tiên tiến, đảm bảo người học nắm bắt kịp xu hướng của thời đại và đáp ứng được yêu cầu cao của công việc về PR.

Quản trị truyền thông đa phương tiện (Multimedia Communications Management) là ngành có triển vọng trở thành xu hướng nghề nghiệp với khả năng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn truyền thông đương đại thế kỷ 21. Điều này là do tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ và nhu cầu truyền thông ngày càng đa dạng, bức thiết của con người trong thế giới “thông tin phẳng” ngày nay.


Để đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với truyền thông đương đại, chương trình đào tạo tại Trường Đại học FPT trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng được liên tục cập nhật về chuyên môn cũng như công nghệ.

Sinh viên ngành Quan hệ công chúng (PR) sẽ có được sự hiểu biết vững vàng về truyền thông và hoạt động PR của các tổ chức và doanh nghiệp, về quy trình truyền thông và xử lý khủng hoảng, cũng như am hiểu về tâm lý học và đặc trưng của các kênh truyền thông để có chiến lược và phương thức truyền thông hiệu quả nhất. Đặc biệt, các kênh truyền thông internet và mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok, Instagram… sẽ được chú trọng, cùng với đó là các công cụ và công nghệ tiên tiến, đảm bảo người học nắm bắt kịp xu hướng của thời đại và đáp ứng được yêu cầu cao của công việc về PR.

Sẵn sàng là một sinh viên Song ngữ Trung - Anh?