Học phí Đại học FPT

Học phí Đại học FPT được tính theo từng học kỳ. Một năm học sẽ có 3 học kỳ: Fall – Spring – Summer bắt đầu vào tháng 9 – tháng 1 – tháng 5. Mỗi học kỳ kéo dài trong 04 tháng.

Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh không thay đổi trong suốt quá trình học.

Sinh viên được xếp lớp phù hợp với năng lực tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên chỉ nộp học phí cho số mức tiếng Anh tương ứng.

Mức học phí này không thay đổi trong học kỳ nước ngoài (không bao gồm các khoản sinh hoạt phí, ăn ở, đi lại tại đất nước đó).

Học phí trường Đại học FPT đã bao gồm giáo trình, dịch vụ thi cuối kỳ và dịch vụ cấp bằng tốt nghiệp. 

Phương thức đóng học phí Đại học FPT

Tài khoản Hà Nội Đà Nẵng Quy Nhơn TP.Hồ Chí Minh Cần Thơ
Chủ tài khoản
Trường Đại học FPT
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng
Phân hiệu trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
Phân hiệu trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ
Số tài khoản
00006969009
03557714901
13111113804
20209090909
09098788005
Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định
Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ
Nội dung nộp tiền

– Đối với thí sinh đăng ký tham gia chương trình học bổng:

<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKHB 2024>

–Đối với thí sinh đăng ký nhập học:

<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH 2024>

Bảng học phí tham khảo

Học phần Học phí Ghi chú
Học phí kì định hướng
11,900,000 VNĐ
Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
Học phí tiếng Anh chuẩn bị
11,900,000 VNĐ/ kỳ

Có 6 mức tiếng Anh.

Xếp lớp theo trình độ.

Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 1 -> Học kỳ 3)
28,700,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 4 -> Học kỳ 6)
30,500,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 7 -> Học kỳ 9)
32,500,000 VNĐ/ kỳ
Học phần Học phí Ghi chú
Học phí kì định hướng
8,330,000 VNĐ
Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
Học phí tiếng Anh chuẩn bị
8,330,000 VNĐ/ kỳ

Có 6 mức tiếng Anh.

Xếp lớp theo trình độ.

Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 1 -> Học kỳ 3)
20,090,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 4 -> Học kỳ 6)
21,350,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 7 -> Học kỳ 9)
22,750,000 VNĐ/ kỳ
Học phần Học phí Ghi chú
Học phí kì định hướng
8,330,000 VNĐ
Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
Học phí tiếng Anh chuẩn bị
8,330,000 VNĐ/ kỳ

Có 6 mức tiếng Anh.

Xếp lớp theo trình độ.

Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 1 -> Học kỳ 3)
20,090,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 4 -> Học kỳ 6)
21,350,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 7 -> Học kỳ 9)
22,750,000 VNĐ/ kỳ
Học phần Học phí Ghi chú
Học phí kì định hướng
11,900,000 VNĐ
Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
Học phí tiếng Anh chuẩn bị
11,900,000 VNĐ/ kỳ

Có 6 mức tiếng Anh.

Xếp lớp theo trình độ.

Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 1 -> Học kỳ 3)
28,700,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 4 -> Học kỳ 6)
30,500,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 7 -> Học kỳ 9)
32,500,000 VNĐ/ kỳ
Học phần Học phí Ghi chú
Học phí kì định hướng
8,330,000 VNĐ
Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
Học phí tiếng Anh chuẩn bị
8,330,000 VNĐ/ kỳ

Có 6 mức tiếng Anh.

Xếp lớp theo trình độ.

Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 1 -> Học kỳ 3)
20,090,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 4 -> Học kỳ 6)
21,350,000 VNĐ/ kỳ
Học phí chuyên ngành (từ Học kỳ 7 -> Học kỳ 9)
22,750,000 VNĐ/ kỳ

(*) Theo QĐ 08/QĐ-CTGDFPT ngày 12/01/2024 Quy định tài chính sinh viên năm học 2024-2025 các hệ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục FPT.

(*) Đây là mức học phí áp dụng cho Tân Sinh viên K20.


Chương trình tín dụng ưu đãi

1. Đối tượng tham gia chương trình

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Trường ĐH FPT, có học lực khá, khó khăn về tài chính có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, đáp ứng đủ điều kiện đầu vào xét cấp tín dụng.

4.Giải ngân tín dụng học phí

 • Giải ngân theo kỳ căn cứ vào số tiền học phí thực tế sinh viên phải nộp của kỳ đó nhân với phần trăm tín dụng được cấp;
 • Số tiền giải ngân sẽ được trừ thẳng vào học phí phải nộp của sinh viên.

2. Tiêu chí cấp tín dụng

Thí sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng học phí cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Gia đình có mức thu nhập trung bình/người thấp hơn mức lương tối thiểu vùng I là 4,680,000 VNĐ/tháng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 12/06/2022;
 • Đạt xếp hạng Top30 THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang https://university.fpt.edu.vn/schoolrank );
 • Vượt qua vòng phỏng vấn của Trường ĐH FPT.

5. Hồ sơ đăng ký

Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào Trường ĐH FPT, thí sinh cần nộp thêm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác nhận của phụ huynh;
 • Các giấy tờ tài liệu giúp nhà trường xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình;
 • Giấy Xác nhận thông tin về cư trú (Có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú hoặc có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú đối với văn bản điện tử) hoặc giấy tờ tương đương xác nhận quan hệ bảo lãnh;
 • Bản sao CMND/CCCD của Người bảo lãnh;
 • Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2024 thực hiện trên trang https://university.fpt.edu.vn/schoolrank.

3. Thời hạn, hạn mức cấp tín dụng

 •  Các mức tín dụng: 50% – 70% học phí hàng kỳ toàn khoá học, với mức phí trả chậm bằng lãi suất cho sinh viên vay của ngân hàng chính sách xã hội đang có hiệu lực, sau khi ra trường sinh viên có trách nhiệm hoàn trả lại trong 5 năm kể từ ngày ra trường;
 •  Sinh viên có thể trả nợ một phần hoặc toàn bộ số dư hoặc ngừng tham gia chương trình tín dụng trước hạn;
 •  Sinh viên trong quá trình học nếu gặp khó khăn đột xuất về mặt tài chính không đủ tiền nộp học phí có thể yêu cầu được xét duyệt tham gia chương trình tín dụng.

6.Hồ sơ bổ sung

 Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp bổ sung các giấy tờ sau:

 •  Các giấy tờ chứng thực (bản gốc) đã nộp khi đăng ký tham gia chương trình Tín dụng học phí;
 •  02 Bản Thỏa thuận Tín dụng theo mẫu của Trường ĐH FPT đã có chữ ký của học sinh và người bảo lãnh.

1. Đối tượng tham gia chương trình

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Trường ĐH FPT, có học lực khá, khó khăn về tài chính có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, đáp ứng đủ điều kiện đầu vào xét cấp tín dụng.

2. Tiêu chí cấp tín dụng

Thí sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng học phí cần đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Gia đình có mức thu nhập trung bình/người thấp hơn mức lương tối thiểu vùng I là 4,680,000 VNĐ/tháng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 12/06/2022;
 • Đạt xếp hạng Top30 THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang https://university.fpt.edu.vn/schoolrank );
 • Vượt qua vòng phỏng vấn của Trường ĐH FPT.

3. Thời hạn, hạn mức cấp tín dụng

 •  Các mức tín dụng: 50% – 70% học phí hàng kỳ toàn khoá học, với mức phí trả chậm bằng lãi suất cho sinh viên vay của ngân hàng chính sách xã hội đang có hiệu lực, sau khi ra trường sinh viên có trách nhiệm hoàn trả lại trong 5 năm kể từ ngày ra trường;
 •  Sinh viên có thể trả nợ một phần hoặc toàn bộ số dư hoặc ngừng tham gia chương trình tín dụng trước hạn;
 •  Sinh viên trong quá trình học nếu gặp khó khăn đột xuất về mặt tài chính không đủ tiền nộp học phí có thể yêu cầu được xét duyệt tham gia chương trình tín dụng.

4.Giải ngân tín dụng học phí

 • Giải ngân theo kỳ căn cứ vào số tiền học phí thực tế sinh viên phải nộp của kỳ đó nhân với phần trăm tín dụng được cấp;
 • Số tiền giải ngân sẽ được trừ thẳng vào học phí phải nộp của sinh viên.

5. Hồ sơ đăng ký

Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào Trường ĐH FPT, thí sinh cần nộp thêm các giấy tờ sau:
 • Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác nhận của phụ huynh;
 • Các giấy tờ tài liệu giúp nhà trường xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình;
 • Giấy Xác nhận thông tin về cư trú (Có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú hoặc có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú đối với văn bản điện tử) hoặc giấy tờ tương đương xác nhận quan hệ bảo lãnh;
 • Bản sao CMND/CCCD của Người bảo lãnh;
 • Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2024 thực hiện trên trang https://university.fpt.edu.vn/schoolrank );.

6.Hồ sơ bổ sung

 Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp bổ sung các giấy tờ sau:

 •  Các giấy tờ chứng thực (bản gốc) đã nộp khi đăng ký tham gia chương trình Tín dụng học phí;
 •  02 Bản Thỏa thuận Tín dụng theo mẫu của Trường ĐH FPT đã có chữ ký của học sinh và người bảo lãnh.