Hoạt động vì cộng đồng

Chuyến đi thiện nguyện “sưởi ấm vùng cao” của CLB SV ĐH FPT sẻ chia hơi ấm tới Thôn Cà Lài, Quảng Nam

Hoạt động vì cộng đồng

Đại học FPT đồng hành cùng các trường THPT đưa công nghệ vào quản lý giáo dục

Hoạt động vì cộng đồng

Đại học FPT đồng hành cùng các trường THPT đưa công nghệ vào quản lý giáo dục

Hoạt động vì cộng đồng

CLB iGo phát động chương trình xây trường vùng cao "Gom yêu thương, xây mái ấm"

Hoạt động vì cộng đồng

CLB iGo phát động chương trình xây trường vùng cao "Gom yêu thương, xây mái ấm"

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên Đại học FPT Hà Nội tham gia phòng, chống bạo lực giới trên không gian mạng

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên Đại học FPT tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Hoạt động vì cộng đồng

Làm ứng dụng Dự đoán bệnh, sinh viên ĐH FPT mong giảm tải áp lực cho ngành y tế

Hoạt động vì cộng đồng

Lớp học vẽ cộng đồng của sinh viên Thiết kế mỹ thuật số

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên Đại học FPT Hà Nội tham gia phòng, chống bạo lực giới trên không gian mạng

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên Đại học FPT tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Hoạt động vì cộng đồng

Tọa đàm về tuyển sinh ĐH-CĐ 2025 theo chương trình phổ thông mới 

Hoạt động vì cộng đồng

CEO Nguyễn Văn Khoa FPT muốn Bình Định trở thành trung tâm AI của khu vực và thế giới

Hoạt động vì cộng đồng

Làm ứng dụng Dự đoán bệnh, sinh viên ĐH FPT mong giảm tải áp lực cho ngành y tế

Hoạt động vì cộng đồng

CEO Nguyễn Văn Khoa FPT muốn Bình Định trở thành trung tâm AI của khu vực và thế giới

1
2
3