Ngôn ngữ

Xu thế hợp tác trong kinh doanh, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia đã trở thành nhu cầu tất yếu trong cuộc sống. Với sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, nguồn nhân lực thông thạo ngoại ngữ, có đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng ngành nghề rất được săn đón. Trong bối cảnh này, ngôn ngữ là trái tim của sự giao tiếp và đóng góp vào sự thành công trong quan hệ ngoại giao cũng như thúc đẩy các hoạt động kinh tế – xã hội. Chính yếu tố này đã tạo ra sức hấp dẫn và giá trị to lớn cho ngành ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh, Trung và Nhật. Tại Trường Đại học FPT, sinh viên không chỉ học về ngôn ngữ mà còn học về các kiến thức văn hóa xã hội và các kỹ năng trong môi trường làm việc đa quốc gia.

Ngành Ngôn ngữ Anh – Nhật là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Nhật – Anh là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Trung – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Trung, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

 

Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Trung – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội,… của hai quốc gia Anh và Trung. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Ngành Song ngữ Hàn – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Hàn, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

 

Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Hàn – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội… của hai quốc gia Anh và Hàn. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Ngành Ngôn ngữ Anh – Nhật là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Nhật – Anh là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Trung – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Trung, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Trung – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội,… của hai quốc gia Anh và Trung. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Ngành Song ngữ Hàn – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Hàn, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Hàn – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội… của hai quốc gia Anh và Hàn. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Ngành Ngôn ngữ Anh – Nhật là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Trung – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Trung, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.


Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Trung – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội,… của hai quốc gia Anh và Trung. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Ngành Song ngữ Nhật – Anh là ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Nhật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.

Ngành Song ngữ Hàn – Anh là một ngành học đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Hàn, đồng thời có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa.


Chương trình đào tạo của ngành Song ngữ Hàn – Anh tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Sinh viên sẽ được học các môn học về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, xã hội… của hai quốc gia Anh và Hàn. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, hội nhóm liên quan đến ngành học để phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Sẵn sàng là một sinh viên Song ngữ Trung - Anh?