Hoạt động vì cộng đồng

Chuyến đi thiện nguyện “sưởi ấm vùng cao” của CLB SV ĐH FPT sẻ chia hơi ấm tới Thôn Cà Lài, Quảng Nam

Hoạt động vì cộng đồng

Mang Âm Nhạc Và Nụ Cười Đến Các Em Nhỏ Làng Hy Vọng Trong Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

Hoạt động vì cộng đồng

Mang Âm Nhạc Và Nụ Cười Đến Các Em Nhỏ Làng Hy Vọng Trong Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

Hoạt động vì cộng đồng

Tập đoàn FPT phát động ngày vì cộng đồng quy mô lớn nhất năm

Hoạt động vì cộng đồng

Tập đoàn FPT phát động ngày vì cộng đồng quy mô lớn nhất năm

Hoạt động vì cộng đồng

Trường Đại học FPT triển khai hợp tác cùng tỉnh Cà Mau trong chương trình OCOP

Hoạt động vì cộng đồng

Trường Đại học FPT triển khai chương trình “Ứng dụng AI trong việc giảng dạy tại THPT"

Hoạt động vì cộng đồng

ELF for Community: Lớp học giao tiếp Tiếng Anh cộng đồng

Hoạt động vì cộng đồng

Lớp học vẽ cộng đồng của sinh viên Thiết kế mỹ thuật số

Kết nối doanh nghiệp

Trường Đại học FPT triển khai hợp tác cùng tỉnh Cà Mau trong chương trình OCOP

Hoạt động vì cộng đồng

Trường Đại học FPT triển khai chương trình “Ứng dụng AI trong việc giảng dạy tại THPT"

Hoạt động vì cộng đồng

Tọa đàm về tuyển sinh ĐH-CĐ 2025 theo chương trình phổ thông mới 

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên ĐH FPT làm phần mềm quản lý hoạt động các trường mầm non trên địa bàn quận

Hoạt động vì cộng đồng

ELF for Community: Lớp học giao tiếp Tiếng Anh cộng đồng

Hoạt động vì cộng đồng

Sinh viên ĐH FPT làm phần mềm quản lý hoạt động các trường mầm non trên địa bàn quận

1
2
3