Hoạt động vì môi trường

Sinh viên ĐH FPT "phục hồi" nét đẹp xanh - sạch đường làng ngõ xóm ở Buôn KoTam, Tây Nguyên tại "7 ngày trải nghiệm"

Hoạt động vì môi trường

SINH VIÊN FPTU CẦN THƠ LAN TỎA SỐNG XANH TẠI NGÀY HỘI THIẾU NHI "ĐỔI RÁC LẤY QUÀ"

Hoạt động vì môi trường

SINH VIÊN FPTU CẦN THƠ LAN TỎA SỐNG XANH TẠI NGÀY HỘI THIẾU NHI "ĐỔI RÁC LẤY QUÀ"

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên Đại học FPT sáng tạo hệ thống quản lý rác thông minh, góp phần quản lý rác thải nguy hại

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên Đại học FPT sáng tạo hệ thống quản lý rác thông minh, góp phần quản lý rác thải nguy hại

Hoạt động vì môi trường

Hành trình xanh cho môi trường xanh | Quỹ Vỏ Chai – Đại học FPT

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên FPT phát miễn phí 300 túi bảo vệ môi trường

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên Đại học FPT ứng dụng AI và IoT sáng chế thùng rác thông minh bảo vệ môi trường

Hoạt động vì môi trường

NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÙNG SỰ KIỆN ECOECHO

Hoạt động vì môi trường

Hành trình xanh cho môi trường xanh | Quỹ Vỏ Chai – Đại học FPT

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên FPT phát miễn phí 300 túi bảo vệ môi trường

Hoạt động vì môi trường

HUMANASTIC - Triển lãm về nhận thức môi trường tại Đại học FPT

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên ĐH FPT chung tay bảo vệ môi trường biển

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên Đại học FPT ứng dụng AI và IoT sáng chế thùng rác thông minh bảo vệ môi trường

Hoạt động vì môi trường

Sinh viên ĐH FPT chung tay bảo vệ môi trường biển

1
2